© Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi
Ünvan: AZ1072, Bakı, Olimpiya küçəsi 4
Telefon: +994 12 465-84-21 (Ümumi şöbə)
Faks: +994 12 465-64-38
E-mail: mys@mys.gov.az